Velkommen

I disse behandlingsformene jobber jeg med hele mennesket da alt påvirker hverandre – det fysiske, det emosjonelle (følelser), det mentale (tanker) og det spirituelle (tro og åndelighet). En god energibalanse og et liv i harmoni avhenger av at disse fire elementene i oss «spiller på lag» og er balanserte. Siden alt har bevissthet og dermed energi, vil vi som mennesker også påvirkes av alt rundt oss.

En god energiflyt i kroppen vil gi bedre energi, bevegelse og frihet.

 

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg <3