Energimedisin/healing

Hvorfor og hvordan det fungerer

ALT som omgir oss er bevissthet og energi. Tankene våre er ikke noe unntak.

Vår energi påvirkes av alt som rører seg som miljø, følelser og tanker. Våre molekyler vil alltid være i bevegelse da vi er i bevegelse, i tillegg til det rundt oss.

Det er mange veier til en frisk fysisk kropp, god mental helse og en lykkelig sjel. Healing er en av de.

Noen eksempler på hva en slik behandling kan hjelpe for:

Depresjon, angst, sorg, frykt, avhengigheter, lavt energinivå, bitterhet, lav selvtillit, liten motivasjon, anger, pengeproblemer, ensomhet, søvnproblemer, fysiske plager og sykdommer.

Ved å rense kroppen (lyskroppen/auraen) og shakraene for tunge energier,  kan blokkeringer som skaper sykdom og fysisk smerte fjernes, samt negative tanker endres.

Vi har mange trosprogrammer i oss som bestemmer hvordan vi tenker og føler. Trosprogrammer kan endres og til og med slettes fra underbevisstheten vår slik at vi kan føle oss friere, og dermed unngå blokkeringer som begrenser oss for den vi ønsker å være.

Da jeg jobber intuitivt vil jeg kombinere de ulike teknikkene under en behandling avhengig av behovet for å hjelpe deg best mulig, dersom ikke annet er forespurt.

Det anbefales tre timer for best mulig resultat, avhengig av hva utfordringen er. De fleste merker stor endring etter kun én time. Det må og sies at som healer setter man ikke diagnoser om noe sykdomsartet kommer opp, men anbefaler da klienten å oppsøke lege.