Husbalansering

Energier eller avtrykk av negativ art kan befinne seg i huset man bor i. Når jeg skriver negativ art er dette fordi disse energiene har andre frekvenser enn hva vi som mennesker har, og det vil da utspeile seg som tyngre energier vi kan bli syke av. Vi kan oppleve uro, hodepine og utmattelse.

Noen kan føle seg iakttatt og noen vil nok også ha opplevd å se disse energiene i form av skygger eller personskikkelser. Ting kan bevege/flytte på seg, og spesielt elektriske gjenstander kan ha en tendens til å være ustabile. Dersom det er frittgående ånder som er årsaken burde disse få hjelp til å komme i lyset hvor de hører hjemme. Dette er ofte personer som har hatt en brå død. De blir sittende fast og lide, samt ta energi fra de rundt seg.