Sjelehenting

Vi består av mange sjelefragmenter. Noen kan dessverre bli borte på veien grunnet traumer eller fortrengte minner, enten fra dette livet eller tidligere. Når sjelebiten er borte vet vi sjelden selv hva som «mangler» for en fullverdig eksistens, for eksempel kan man ha følelsen av å ikke være «hel».

Under denne behandlingen vil du være i en avslappet og rolig tilstand, og det vil være den mest «nødvendige» biten vi klarer hente opp. I tillegg vil vi også kunne få tak i sjelekontrakten, kraftdyr m.m. Du vil igjennom meg få muligheten til å heale og transformere hendelsen. Vi vil også jobbe med å balansere energiene dine og tilføre ny kraft og lys under sjelehentingen.

Før en sjelehenting finner sted anbefaler jeg en healing seksjon – slik at du vet hvordan det er å være i en slik type «energibehandling».